นาย​ ธนากร​ มีทรัพย์สิริ

Facebook Comments Box
 • พระบูขาและพระเครื่อง
 • Facebook
 • ธนากร
 • มีทรัพย์สิริ
 • 1103702646318
 • 0829143976
 • 2900
 • ธนาคารทหารไทย
 • 2062502907
 • คนโกงโพสขายพระในเฟสและผู้ซื้อตกลงซื้อในinboxและโอนเงินแต่ผู้ขายไม่ส่งของพร้อมบล้อคทุกช่องทางไม่ให้ติดต่อได้

 • กิติรัช​ ศรีสังข์
 • 0866244439​