นายศักดิ์ชัย จงจิตต์โยธิน

Facebook Comments Box
 • กู้เงินผ่านลาย
 • ลายแอพพลิเคขั่น
 • นายศักดิ์ชัย
 • จงจิตต์โยธิน
 • Line
 • 1,600
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • 1,600 บาท
 • เคสเดียวกับมร่เคยแจ้งมาแล้ว โอนทั้งหมด 4 ครั้ง ยอด 1600 บาท จะโอน 2 ครั้ง ครั้งแรก 500 ครั้งที่ 2 1100 หลังจากจากนั้นแอพตืดต่อมาเสียอีก 25000 บาท

 • ชญาดา ภูพิชญา
 • 062-1022143