ชัญญพัชร์ พุ่มทอง

Facebook Comments Box
 • ขายแชร์มือหลุด
 • ท้าวแพร
 • ชัญญพัชร์
 • พุ่มทอง
 • 0927346476 เฟสท้าวแพร
 • 4,100
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • 020169981505
 • หลอกขายแชร์มือหลุด ตอนแรกให้โอนค่าดูแล 800 โอนไปแล้วบอกว่าต้องโอนค่างวดด้วย 2,300 พอโอนไปบอกลืมว่าต้องโอนค่ามัดจำวงอีก1,000

 • พิไลวรรณ พงษ์แต้
 • 0998489636