วาสนา จันทมาตย์

Facebook Comments Box
 • ทอง
 • Facebook
 • วาสนา
 • จันทมาตย์
 • 0972571041
 • 12400
 • พร้อมเพย์ (PromptPay)
 • 0972571041
 • ทองหลุดจำนำเขาให้โอนก่อนเที่ยงคืนเพื่อเป็นการไม่สะระสิทธิ.เห็นออมทอง ขายทอง มีทองหลุดจำนำแทบทุกวันเป็นเพื่อนเฟสมาประมาณครึ่งปีค่ะไม่คิดว่าจะเป็นคนโกงค่ะ.

 • ปริชชา
 • 0923642244