นาย พชร์ สุวรรณา

Facebook Comments Box
 • สร้างบ้าน
 • เฟสบุ๊ค
 • พชร์
 • สุวรรณา
 • 0917986558
 • 110000
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 9382230244
 • ผู้รับเหมาขี้โกง

 • วิสิทธิ์ ลิพันธ์
 • 0612308005