ธารนดา วิเศษบรรเทา

Facebook Comments Box
 • กระเป๋า​กระจูด​
 • Facebook​
 • Tannada
 • Visetbantao
 • Plan napol
 • 2400​
 • ธนาคารออมสิน
 • 020306720382​
 • หลอกขายกระเป๋ากระจูด, พอได้รับเงินแล้วเงียบ พอตามมากมากก็ส้งส่งของมาไม่ครบ, สั่ง10 ส่งมา1, พอตามไปนาน บลัอกทุกทางเลยค่า โทไปไม่รับสาย

 • Bemindmine
 • 8562058589900