ศุภกร กันทะเกตุ

Facebook Comments Box
  • ผู้รับเหมาโกง
  • เพื่อนน้องสาว
  • กิตติพงษ์
  • สุวรรณ
  • 0636862651
  • 650000
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • กิตติพงษ์ สุวรรณ
  • ผู้รับเหมาสร้างบ้านทิ้งงานโกง