นายสมชาย บุญปั๋ญ

Facebook Comments Box
  • หลอกให้กู้เงิน
  • ช้างไทยบริษัทเงินกู้
  • นายสมชาย
  • บุญปั๋ญ
  • ไลน์ ช้างไทยบริษัทเงินกู้
  • 6362361407
  • 350
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ไลน์ ช้างไทยบริษัทเงินกู้ หลอกให้โอนเงิน ว่ามีค่าทำสัญญา ค่าเอกสาร ต่างๆ นาๆ ห้ามโอนนะครับ