ธีรวัฒน์ คนซื่อ

Facebook Comments Box
  • ต่อเติมบ้าน
  • Line
  • ธัญญา
  • สิทธิไพโรจน์สกุล
  • Thunya.si
  • 24000
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • 7322880841
  • หลอกว่าเป็นผู้รับเหมาต่อเติมบ้าน โอนเงินไปให้ซื้อของ แต่ไม่เข้ามาทำ หายไปเลย