จันทร์ฉาย ชาประดิษฐ์

Facebook Comments Box
 • หลอกขายรถจักรยานยนต์
 • โทรศัพท์มาหลอกขายรถมอเตอร์ไซต์
 • จันทร์ฉาย
 • ชาประดิษฐ์
 • โทรศัพท์ 0847507678
 • 020032955377
 • 4000
 • ธนาคารออมสิน
 • นางสาวจันทร์ฉาย ได้ส่งข้อความมาเสนอขายรถ ซึ่งรถคันนี้ยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน พอตกลงซื้อกลับไม่ยอมส่งเล่มของรถมาให้ พอจะคืนก็ไม่ยอมคืนเงิน

 • ธนเสฏฐ์ ราชโสภา
 • 0822099641